služby pre farmaceutické firmy

 • monitorovanie klinických štúdií,
 • návrh a grafické spracovanie záznamových formulárov (CRF),
 • tvorba CRF webových aplikácií,
 • spracovanie žiadostí o povolenie klinického skúšania liečiv, dodatkov,
 • spracovanie žiadostí o registráciu humánnych liekov, zmeny,
  predĺženie registrácie

 

Ďalšie služby:

 

 • návrh štatistických metód, zber a spracovanie dát (data management),
  štatistická analýza a interpretácia výsledkov,
 • preklady súhrnov charakteristických vlastností lieku (SPC), písomnej
  informácie pre používateľa (PIL), informovaného súhlasu pre pacienta
  v klinickom skúšaní,
 • poradenstvo v oblasti klinických skúšaní a registrácie liekov,
 • a pod.

 

 

Viac informácií Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Vivacitas, s. r. o.
Eisnerova 6968/6, 841 07 Bratislava

e-mail: info@vivacitas.sk

tel.: +421 902 438 466

IČO: 45 291 306
DIČ: 2022930107
IČ DPH: SK2022930107

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro Vložka číslo: 61730/B